கதைகள்

கதைகள் :


கதை, கவிதை, கட்டுரைகள், facebook நிலைத் தகவல்கள் என சில மனதிற்குள் எண்ணியவற்றை எழுதியிருக்கிறேன்.

இவைகளைப் படிக்க இடது ஓரத்தில் இருக்கும் தலைப்புகளை சொடுக்கவும்.

உங்களுக்கு பிடித்த தலைப்புகளை  தனித்தனியாக சொடுக்கிப் படிக்கலாம்.

இடது ஓரத்தில் இருக்கும் Sidebar பயன்படுத்துவதின் மூலம் உங்களுக்கு பிடித்தமான வகையிலான பக்க தேர்ந்தெடுப்பின் மூலம் படிக்கும் வசதி உள்ளது.

எனது எழுத்துகள் குறித்து தங்களது மேலான விமர்சனங்களையும், , எழுத்துப் பிழைகளையும் சுட்டிக்காட்டுங்கள் நண்பர்களே...

எனது தவறுகளை திருத்திக்கொள்ளவும், மேலும் கற்றுக் கொள்ளவும் நீங்களும் துணையாய் இருப்பீர்கள்.


நன்றி.
சிவகுமார். தி 

No comments:

Post a Comment